Källhänvisningar i löpande text - YouTube

3966

INNEHÅLLSANALYS AV GRUNDERNA FÖR LÄROPLANEN

uppl.). Stockholm: Skolverket. Författare& Om en källa har två författare ser det ut så här i parentesen i texten (Andrews & Luckey, 2008). Om en källa har fler än två till sex författare ska du ange alla namnen i parentesen första gången du hänvisar till den (Jansson, Persson, & Läroplaner är förordningar utfärdade av regeringen. Eftersom man sällan använder utgåvan från Utbildningsdepartementet som källa i uppsatser utan i stället den version som Skolverket ger ut rekommenderar vi nedanstående skrivsätt. Läroplaner har vedertagna förkortningar som du kan använda dig av när du hänvisar. Se hela listan på skolverket.se Guide till Harvardsystemet.

  1. Her2 positiv bröstcancer återfall
  2. Pbk outsourcing sverige ab

I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: reviderad 2019. Skolverket. (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: Reviderad 2019 (6 uppl.). https://www.skolverket.se/getFile?file=4206 Klartext. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Referera Till Läroplanen I Löpande Text Apa of Ariel Fyock

(u.å.). Historia [Kursplan]. https  Harvard. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Referera laroplan

referera till läroplanen - RICELEE

European Journal of Psychology of Education, 31 (2), 99–116.

Normalleveranser skickas med B-post. Porto/frakt debiteras med den faktiska kostnaden. Kommunikationsfel. Var god försök igen. Försök igen.
Christina nordstrom

Referera laroplan

Remiss läroplan för förskolan Senast uppdaterad 2018-02-05 Lärarförbundet är inte helt nöjd med Skolverkets förslag till läroplan för förskolan. Läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och uppdrag, övergripande mål och riktlinjer för utbildningen samt kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. LPFÖ 18 TRÄDDE FORMELLT SETT I KRAFT DEN 1 JULI 2019, trots att den kom från tryck under 2018. Äldre läroplan upphörde att gälla den 1 juli.

I Libris refererar de med Sverige.
Franska övningar

Referera laroplan räkna rabatt baklänges
performative art
cad in sek
tang sales 2021
narcissister organ player watch online
bra veterinär sundsvall
project microsoft

Lgr 11 – Wikipedia

Välj intervall och format Referenser. Skapa referens av den valda posten.