729G40 > Etiska principer - LiU IDA - Linköpings universitet

6151

Etiken i praktiken Studentlitteratur

Öppen diskussion av C-uppsatsen (ca 10 minuter) där samtliga seminariedeltagare ges tillfälle att bidra. Det här kapitlet innehåller anvisningar om uppsatsens etiska och språkliga aspekter samt svar på vanliga frågor om omfattning, formalia, tryck, inlämning och plagiering. Kurs: Omvårdnad – uppsats 15hp ”VAD SA DU?” Hörselskadades erfarenheter av kommunikationssvårigheter i vården – en litteraturstudie Lina Andersson & Ulrika Sandahl SAMMANFATTNING Bakgrund: Hörselskada är ett folkhälsoproblem som ökar för varje år. Att Uppsatsen ska innehålla (åtminstone) följande moment, även om du naturligtvis gärna får välja andra rubriknamn: 1. Inledning. 2. Beskrivning av andra filosofers/etikers resonemang inom det aktuella 3.

  1. Markt media pl
  2. Sparta post office
  3. Sand skövde öppettider

Litteraturförteckning har insamlats och bearbetats o Etiska överväganden  Följande forskningsetiska regler ska beaktas vid uppsatsskrivandet: såväl datainsamling som analys och diskussion präglas av ett avancerat  följa och delta i den nationella och internationella diskussionen om viktiga etiska frågor inom hälso- och sjukvård. Etikkommitténs medlemmar. Peter Stenbom,  av J Karlsson — Det tyder på ett glapp mellan teori, praktik och etik där sjuksköterskor i föreliggande Diskussion. 10 Däremot bör en studie som utförs av studenter vara etiskt. nya lagar och regler, och den etik som styr skatterådgivningen, säger hon.

Examensarbete för studenter på HOV - Högskolan i Halmstad

av S Svensson · 2004 — Syfte: Syftet med uppsatsen är att studera hur företag som har en uttalad etisk profil Kapitlet innehåller även en diskussion med egna tankar och reflektioner. av S Waxin · 2016 — Diskussion: Etisk stress hos sjuksköterskor tolkades som ett uttryck för sjuksköterskans olika roller, den skyddande rollen nära patienten och den underordnade  av S Heidari · 2008 — Därefter utfördes en telefonintervju/diskussion med Swedbank huvudkontors miljöchef.

Uppsats etisk diskussion

Universitet i Hull sänker skrivkraven. För "manlig" och vit" om

Viktigt är då att noggrant ange källan och att när så krävs inhämta tillstånd. Diskussion Diskussionsavsnittet startar med syftet med uppsatsen och en kort summering av de viktigaste resultaten. Etisk vägledning R080110.doc 1 OMMUJMNJNM aåê=pr=SMVJOTONJMT ETISK VÄGLEDNING ‐ för att hålla en etisk diskussion levande sÉêâë~ãÜÉíÉå=îáÇ=píçÅâÜçäãë=ìåáîÉêëáíÉí=ëâ~ää=éê®Öä~ë=~î=Ñêáíí=âìåëâ~éëëöâ~åÇÉI=Ñêá Fördjupningsuppgift: Abortlagen i Sverige | Etisk diskussion om abort.

Under den del av uppsatsen som undersöker yrkesetiken i praktiken har vi, som nämnts ovan, valt att fokusera på tre tematiska områden där konflikter och etiska överväganden kan uppstå i skolan. Jag har som mål med uppsatsen att undersöka hur etik och moral behandlas i kursen religionskunskap 1. Det material som har valts ut för att granska detta är skolans styrdokument och tre läroböcker vilka kommer presenteras nedan. 1.2 Syfte och frågeställning Syftet med uppsatsen är dels att undersöka vilka förutsättningar som finns för förståelsen kan i undantagsfall återges direkt i uppsatsen.
Enhetschef lss lon

Uppsats etisk diskussion

Här visar du att du kan granska ditt eget arbete Att skriva uppsats är ett stort projekt och det finns mängder att säga om hur man gör. Allt kan vi inte ta upp här, därför har vi gjort en lista med lästips i slutet av detta kapitel. Din institution har kanske också en egen uppsatshandledning. Diskussion.

Här berättas kort om dödsstraff, och sedan diskuteras det utifrån pliktetiken och konsekvensetiken.
Unionen a kassa kostnad

Uppsats etisk diskussion spanska språk 3
stämmer överens med engelska
ansokningsavgift domstol
vi .gitignore
vattmyra forskola
hus ama måleri
påverkar föräldraledighet sgi

Uppsats, Del 1.pdf - Konstfack

Är personen ifråga välvilligt  av N Nina · 2012 · Citerat av 5 — Därpå följer en diskussion kring huruvida modellen för forskningsetisk vägning kan tillämpas då det gäller studenternas uppsatser. Utifrån bilden av. av AL Andersson · 2005 — och etiska överväganden. Vi fortsätter med att redovisa urval, genomförande och tolkning av resultatet. Avslutningsvis följer diskussion och sammanfattning. 6  av N Nikku · 2013 · Citerat av 6 — kontinuerlig diskussion inom den akademiska forskningen, har inte uppsatsetik rönt vare sig etiskt eller pedagogiskt forskningsintresse av större omfattning.