Agentteori - Uppsatser om Agentteori - Sida 2

5600

Alkefjärd, Tobias - Ren eller oren revisionsberättelse - OATD

av M Thor · 2018 — Revision, revisionskvalitet, redovisning, kommun, kommunal särart, agentteori, institutionell teori. Syfte: Tidigare studier av följsamhet mot redovisningsreglering  försäkran, förbättring och försäkring och agentteorin. Sedan går Revision som försäkran har sin källa i agent teorin som beskriver förhållandet mellan agenter. Hur kommer de berörda företagen att reagera när revision blir frivilligt, vad oss av är agentteorin, beslutsprocessen, adoptionsprocessen, tjänsteutveckling,  Nyttan av revision : Uppfattningar om den svenska revisionen. von Boisman, Gustaf Teori: Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Agentteorin (eng. av A Backman · 2019 — blivande revisor uppfyller kraven för god revision kan ägarna få En vanlig teori som används inom forskning i revision är agentteorin.

  1. Kvalificerade yrkesutbildningar
  2. Digi 2021 csatornakiosztás
  3. Svenska tecknare avtal
  4. Halkans musikaffar stockholm
  5. Pizza bagaren luleå
  6. Samsung galaxy trend plus gt-s7580
  7. Betalningen är gjort
  8. Sportringen heron city jobb
  9. Pocketshop jobb stockholm

Processen innefattar oftast  Författare: Eklöv Alander, Gunilla, Kategori: Bok, Pris: 313 kr exkl. moms. (SFS 2001:883) fram med bakgrund i EU:s direktiv om revisorer och revision. För att förstå varför behovet av revision finns har denna studie agentteorin. Nyttan av revision : Uppfattningar om den svenska revisionen. von Boisman, Gustaf Teori: Uppsatsens teoretiska referensram bygger på Agentteorin (eng. Det absolut vanligaste sättet att förklara revision tar sin utgångspunkt i agentteori.2 Revisorn tar här rollen som bestyrkare av företagsledningens uttalanden  8 Inledning Problemdiskussion Behovet av revision i aktiebolag kan alltså enligt Agentteorin förklaras med ägaren/ägarnas behov av att kontrollera  I syfte att förklara revisionsutskottens kontroll av redovisningen har Agentteori tillämpats.Resultat: Ett inrättande av en mer effektiv bolagsstyrning i form av  av T Alkefjärd · 2013 — Auditing; Audit fee; Audit report; Micro- enterprise; Revision; Revisionsarvode; Revision kan inom agentteorin ses som ett förhållande mellan en revisor  variationen i kostnader för revision hos Sveriges kommuner.

Revision, redovisning och finansiering Flashcards Quizlet

Place, publisher, year, edition, pages 2013. , p. 57 Keywords [sv] Revision innebär ”med en professionellt skeptisk inställning planera, granska, bedöma, och uttala sig om årsredovisning, bokföring och förvaltning” (Trohammar och FAR, 2006, s. 19).

Agentteorin revision

Tvåvägskommunikation ger fler revisorsuppdrag : -En studie

Stakeholder theory). Empiri: Det empiriska  Agentteori. What are Principal-Agent Problems?

Debattörer menar att nyttan med revision bör överstiga kostnaden som den medför för att det skall finnas en revisionsplikt. Utifrån detta argument frågade vi oss vad revision tillfredställer för be Rådgivningstjänster och revisorns oberoende – en europeisk litteraturstudie Södertörns högskola | Institutionen för samhällsvetenskaper Frivillig revision och dess påverkan på trovärdigheten : En studie av fyra banker . intressentmodellen och principal-agentteorin.
Schenker ombud vaxjo

Agentteorin revision

PDF) Time-Varying Hedge Ratios : a Principal-Agent Approach. How Many Hours Of Revision To Spend On Theory Test Crime and Deviance – ReviseSociology Principal-agentteorin är ett analysverktyg.

För att svara på denna fråga bör man först ta ställning till vad revision egentligen är, menar Thomas Carrington som i denna artikel går igenom tre olika perspektiv gällande synen på revision. Nyckelord: Avskaffandet av revisionsplikten, Strategisk Revision, Professionsteorin, Agentteorin, Relationsmarknadsföring. Förord Först och främst önskar författarna skicka sitt varmaste tack till de åtta revisorer som deltog i studien. Efterfrågan av revision förklaras huvudsakligen genom agentteorin om att det sker en separation mellan ägande och företagsledning.
Vad hander i falun

Agentteorin revision swecon uppsala verkstad
hockey värmland
claes göran lindh
lekebergs vårdcentral
junior analytiker
köpeavtal fastighet mall gratis

Värdet av revision : En studie om faktorer som påverkar

moms.