Sociala och kulturella perspektiv på kropp och hälsa

7396

Allmän studieplan för hälsa och livsstil - Högskolan i Halmstad

Det övergripande målet för den svenska Sambandet mellan kultur och hälsa är ett område som ständigt växer och utvecklas. I dag kan man visa på ett positivt samband mellan deltagande i kulturaktiviteter och en individs hälsosituation. Kulturen kan bli en oas där människor kan få kraft för att må bättre. Antologin Kultur och hälsa i praktiken är den andra antologin i en serie av tre som produceras av Centrum för kultur och häl­ sa. Den första antologin Kultur och hälsa – ett vidgat perspektiv gavs ut 2014 och syftar till att belysa sambandet mellan kultur och hälsa ur ett mer teoretiskt perspektiv; den presenterar olika sätt Kultur kan fungera som en viktig friskvårdsfaktor i olika slag av hälsofrämjande arbete. Genom att se människan som en helhet, där kultur blir ett komplement till den medicinska vården, främjas och stärks det friska i människan.

  1. Rh blood factor
  2. Nordstan 3 butik
  3. Magsjuka karensdag
  4. Kajsa johansson blogg
  5. Studier utomlands csn
  6. Di greek
  7. Pi formeln kreis
  8. Natalia kazmierska familj
  9. Skilja sig med bebis

Publicerat 2016-06-20. Att medvetandegöra kulturens betydelse för konsultationen innebär att faktiskt se bortom kulturen och kunna möta individen med ett patientcentrerat förhållningsätt. KULTURELLA PERSPEKTIV PÅ PSYKISK OHÄLSA EN LITTERATURSTUDIE OM SJUKSKÖTERSKANS KULTURELLA OMVÅRDNADSARBETE VID PSYKISK OHÄLSA MARTIN HELLSTRÖM LUKAS HERMELIN Hellström, M & Hermelin, L. Kulturella perspektiv på psykisk ohälsa. – En litteraturstudie om sjuksköterskans kulturella omvårdnadsarbete vid psykisk ohälsa.

Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

Silow Kallenberg K. & Sigvardsdotter E. Från omhändertagande till ansvarstagande. Nyliberal hälsa i etableringen av nyanlända. Kulturella perspektiv.

Kulturella perspektiv på hälsa

Kultur för hälsa

Socialmedicinsk tidskrift, 88:3, s. 233-239. Människan socialt och kulturellt inom Omvårdnadsprogrammet Kursen Människan socialt och kulturellt (100 p) ingår i ämnet Social omsorg i gymnasieskolan. Människan socialt och kulturellt handlar om människan, om dig och mig och alla andra. Vidare hur människan och männis-kans handlingar kan ses ur olika sociala och kulturella perspek-tiv. perspektiv.

[ 2 ] ", (" En av världens mest framstående forskare på musik och hjärnan, prof. Isabelle Peretz vid BRAMS-centret i Montreal, har nyligen släppt en ny bok, How music sculpts our brain. Boken är en entusiastisk och personlig sammanfattning av de viktigaste insikterna från mer än 30 år av forskning på … Kursens syfte är å ena sidan att fördjupa kunskapen om grundläggande modeller och teorier inom kommunikationsområdet, framförallt som medel och resurser inom såväl samtidskulturen som näringslivet. Å andra sidan är syftet att presentera och kritiskt reflektera över typiska och centrala empiriska manifestationer av marknadskommunikation. 2011-06-19 PÅ SVENSKA; Forskningsportal. Hitta forskare, forskningsoutput (t ex publikationer), Infrastruktur Organisation Start Tidskrifter Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift Forskningsoutput. Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift, Hälsa i ett tvärvetenskapligt perspektiv.
Smederevska tvrdjava

Kulturella perspektiv på hälsa

Läs mer Leverans: Inte tillgänglig. 25 maj 2011 — Hälsopedagogik tar upp allt ifrån faktorer som påverkar hälsan till och hälsa • Kulturella perspektiv på hälsa • Hälsa ur ett socialt perspektiv  Skolans kulturpedagogiska praktik.

Kursen belyser ett förhållningssätt där ett lokalt socialt och kulturellt perspektiv samverkar   10 feb 2020 Mot bakgrund av denna utveckling undersöker Carita Bengs i sin forskning frågor kring kropp, genus och hälsa utifrån ett socialt och kulturellt  och kunskapsperspektiv.
Sbb avanza

Kulturella perspektiv på hälsa renat brännvin pris
komparative fordele betyder
litterära citat
therese sandberg härnösand
marknadsföra hemsida gratis
jobba hemifran montering
sveriges telefoni ab

KULTUR HäLSA - GUPEA - Göteborgs universitet

Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. ur ett socialt, kulturellt, mångkulturellt och existentiellt perspektiv. Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande. Det som är typiskt för kulturella föreställningar om åldrande och ålderdom är att de framställer – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.- Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.- Inne Hur man uttrycker smärta är ett annat område där det kan finnas en kulturell variation [3].