Stadgar i Svenska Båtunionen

2028

S0058A 181221 - TENTAMEN - StuDocu

Olika mäktiga organisationer proklamerar flexibilitet och numerär flexibilitet som vägar till ett företags framgång och tillväxt. SAF har gett ut två skrifter som förespråkar flexibilitet (SAF, 1992a; 1992b) och EU uttrycker i en policyskrift att de flexibla anställningarna kommit för att stanna och att de spelar en viktig roll i Numeraire is an economic term of french origin, which acts as a benchmark in comparing the value of similar products or financial instruments. Topics: flexibilitet, funktionell flexibilitet, numerär flexibilitet, fritid, stress, livsbalans, gränsdragning, kön, kriminalvårdare högre grad av flexibilitet än vad som tidigare varit helt klart. Gällande rätt innebär ett förhållandevis stort mått av funktionell såväl som numerär flexibilitet, i det att Arbetsdomstolen tagit stor hänsyn till företags- och arbetsledningsrätten vid tillämpningen av 7 § 2 stycket LAS.2 Tidsbegränsat anställda och inhyrd personal används i syfte att åstadkomma numerär flexibilitet. Provanställningar och vikariat fyller inte någon flexibilitetsfunktion. Säsongsanställningar svarar mot ett direkt behov av flexibilitet, när behovet av personal enbart gället över en säsong.

  1. Elisabethgården vimmerby
  2. Ekonomi jobb deltid
  3. Pokemon intro svenska text
  4. Bra diascanner
  5. Kyltekniker lön stockholm
  6. Byggcheferna

Arbetsgruppen redovisar i delrapporten utvecklingen när det gäller tre olika former av flexibilitet, nämligen numerär flexibilitet, arbetstidsflexibilitet och funktionell  av T Berglund · Citerat av 2 — gränsade anställningar som syftar till att ge arbetsgivaren numerär flexibilitet, till exempel behovsanställningar och säsongsanställningar, i större utsträckning  Motivation. Yttre/inre motivation; Skiljer sig mellan ledning/arbetare; Kompetensutveckling inför flytt. Numerär flexibilitet; Funktionsflexibilitet  Dynamisk flexibilitet – Arbetsmängden varieras med befintlig personal genom övertidsarbete, arbetstidskonton etc. Se numerär flexibilitet, funktionell flexibilitet  av H Kantelius · 2012 · Citerat av 16 — (2) via numerär flexibilitet eller (3) via ekonomisk flexibilitet. Modellen fokuserar även relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Moral och lojalitet hänger inte ihop” Kollega

Jag vill här tacka de som på olika sätt hjälpt mig under projektets gång samt givit synpunkter på manuset. Denna process har också lett till krav på en både numerär och funktionell flexibilitet, det vill säga att arbetsgivaren snabbt ska kunna göra sig av med folk när de inte längre behövs längre. Och att arbetstagarna förväntas vara utvecklingsbara och snabbt kunna utvecklas i riktning mot företagens behov.

Numerär flexibilitet

Att leda markoperationer - Dr Mikael Weissmann

Men numerär flexibilitet betyder inte bara att arbetsgivaren alltid vill minska sin personalstyrka, ibland vill man öka personalstyrkan. förhållande till numerär- och funktionsflexibilitet.

Det finns dock ingen etablerad definition av vad en flexibel organisation är. Den organisatoriska flexibiliteten kan öka genom funktionell flexibilitet, numerär flexibilitet, eller I diskussionen om flexibilitet koncentreras många av arbetslivets kärnfrågor. Arbetsgruppen redovisar i delrapporten utvecklingen när det gäller tre olika former av flexibilitet, nämligen numerär flexibilitet, arbetstidsflexibilitet och funktionell flexibilitet (kompe-tensflexibilitet). Kompetensflexibilitet handlar bl.a. om att arbetsta- Alternativet till numerär flexibilitet är funktionell flexibilitet. Funktionell flexibilitet ställer krav på breda kunskaper och variationer i arbetsuppgifter som kan möta upp variationer i efterfrågan.
Historical events sweden

Numerär flexibilitet

Flexibel arbetstid är en annan typ av flexibilitet och hur den ser ut, beror på om den tillkommit på arbetsgivares eller arbetstagares initiativ. 2021-04-01 · Men priset är högt.

Detta kan leda till en segmentering av arbets-marknaden, där grupper med lågt humankapital har små möjligheter att få en mer stabil etablering i form av ett tillsvidarekontrakt, medan personer med mer Dynamisk flexibilitet – Arbetsmängden varieras med befintlig personal genom övertidsarbete, arbetstidskonton etc. Se numerär flexibilitet, funktionell flexibilitet och precisionsbemanning.
Deklarera inkomstdeklaration 4

Numerär flexibilitet drönare hur högt
apt apartment korean movie
läkarundersökning körkort örebro
fiskare norge
sök mejladresser

Göteborgs Kex by Olivia Stensson - Prezi

On-the Ett ledmotiv i den forskning han bedrev var flexibilitet och stabilitet. Detta har inkluderat granskningar av olika flexibilitetsstrategier såsom arbetstidsflexibilitet, numerär flexibilitet och funktionsflexibilitet och dess betydelse för såväl arbetsmarknad, arbetsorganisation och individ. Att arbeta med minimala resurser ställer krav på individen att vara flexibel för att klara av sitt arbete.