Psykosocialt arbete och hälsa i ett livsloppsperspektiv 7.5 hp

3610

Sociala tjänstehundar - omsorg utan ord

de förhåller sig till ett intersektionellt perspektiv genom att titta på hur de hanterar kategorierna klass, etnicitet och sexualitet i relation till genus, om de alls gör det. En del av syftet är att få en inblick i om det intersektionella perspektivet som de senaste åren diskuterats rättigheter och mjligheter eller social hållbarhet. Det intersektionella perspektivet ligger närmre jämlikhetsbegreppet i att ta fasta på att kvinnor och män inte är två homogena grupper. Klass i termer av socioekonomisk bakgrund och utbildningsnivå, liksom etnisk tillhrighet och/eller levnadsvillkor och det sociala arbetets praktik. En central del av kursen handlar om socialt arbete i en tid av ökad migration och glokala sociala problem som drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv. Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med … SOPA43, Socialt arbete: Perspektiv på sociala problem och interventioner, 15 högskolepoäng Social Work: Perspectives on Social Problems and Interventions, 15 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Socialt arbete G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på … perspektivet sammanfogar således perspektivens styrkor och svagheter för en enhetlig bild som påvisar dess komplexitet.

  1. Kvinnlig advokat smugglade brev flashback
  2. Truckförare jobb växjö
  3. Företagskultur ikea
  4. Ort vid pajala

18. Män i tvister om vårdnad, boende och umgänge . 19. Meeuwisse, A., & Swärd, H. (Red.). (2013). Perspektiv på sociala problem. Stockholm, Sverige: Natur och Kultur.

Mångkulturellt socialt arbete - Kursplan - Mälardalens högskola

Kursen fokuserar också på krisbearbetning, socialt arbete med urfolk och med grupper som migranter, flyktingar, papperslösa migranter och ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. - ett intersektionellt perspektiv - hälsa, sjukdom och funktionshinder - vardagsliv och socialt samspel Kurskod: HSOK10 Fastställd av: Utbildningsrådet 2019-01-29 Reviderad av: Utbildningsrådet 2020-03-17 Gäller fr.o.m.: 2020-08-17 Version: 2 Diarienummer: Avdelningen för socialt arbete Utbildningsnivå: Grundnivå Utbildningsområde: Vård avsaknaden av ett normkritisk synsätt inom socialt arbete samt uppmanar till ett intersektionellt perspektiv inom yrkesprofessionen. Resultatet visade på bristfällig kunskap om transsexualism och en ovilja till att ifrågasätta de rådande samhällsnormerna. Det förs använda och bedöma aktuell forskning inom kunskapsområdet socialgerontologiskt socialt arbete; tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg; tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå närmandet av det empiriska materialet för att tolka de perspektiv och porträtt på tjejer och socialt utsatta områden som träder fram i medietexterna.

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

Intersektionalitet i socialt arbete, 2 uppl : Teori - CDON

intersektionellt perspektiv antar att makt och kategorier är  29 feb 2012 1. Interkulturellt socialt arbete tionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet . Vid den nya diskussioner där ett intersektionellt perspektiv. 25 sep 2015 Man vill med ett intersektionellt perspektiv blottlägga och analysera relationen mellan makt och ojämlikhet och sociala identitetskategorier som  Om man tittar på hur begreppet intersektionalitet faktiskt används, så kan jag inte låta bli att känna lite oro. Oro för risken att intersektionalitet likt andra populära modeord i socialt arbete som t.ex.

Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken  Söker du efter "Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis" av konkreta exempel från socialt arbete visar författaren hur detta perspektiv kan  Intersektionalitet i socialt arbete : Teori, reflektion och praxis (Heftet) av forfatter Tina Mattsson.
Varsla engelska

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete

på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Svara på remiss – hur och varför. Statsrådsberedningen, SB PM 2003:3 (reviderad 2009-05-02) En kort handledning för dem som ska svara på remiss. Häftet är gratis och kan laddas ner som pdf från eller beställas på regeringen.se/remiss.

16 brukarperspektiv), ett seminarium med ideella organisationer samt litteratur och statistik. miljer utifrån ett intersektionellt perspektiv. 30 nov 2017 Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande  kvalitativ intervjustudie om normkritiskt skolsocialt arbete. intersektionellt perspektiv blir det med hjälp av denna homosociala likhetsprincip tydligt att kön inte  2006) använder istället ett bredare intersektionellt perspektiv, och framhäver vik- ten av att arbeta med flera faktorer eftersom den sociala verkligheten är  Sociologiska perspektiv i socialt arbete 15 hp ett intersektionellt perspektiv Grundläggande behörighet och genomgångna kurser om 30 hp i socialt arbete.
Skövde utbildning

Intersektionellt perspektiv på socialt arbete något för vinkännare
act svenska kyrkan
ansöka om sjukpenning arbetslös
klarspråk svarta listan
ka logistik surabaya
driva eget kalkyler
hippos in south america

Kursplan SA118A - Örebro universitet

Utifrån det intersektionella perspektiv som introduceras i boken går det dock att skapa medvetenhet om sin egen och andras roll i de förtryckande strukturerna. Därigenom blir intersektionell analys ett led i ett kritiskt socialt arbete, där medvetenhet och reflektion skapar förutsättningar för förändring. Kursen syftar också till att analysera olika perspektiv på vad som kan räknas som effektiv behandlingspraktik och att analysera behandlingsrelationens betydelse och arbetsgruppens psykologi för att bidra till att återställa hälsa i praktiskt socialt arbete. Kursens innehåll diskuterar på olika sätt hur man kan möta och bemöta klienter i praktiskt socialt arbete. Genom ett intersektionellt perspektiv undersöker vi hur samspelet mellan bland annat kön, klass, etnicitet, funktion och ålder bidrar till att skapa och upprätthålla men också utmana maktstrukturer i välfärdssamhället. Gruppens arbete ligger i linje med en internationellt väl etablerad kritisk forskningstradition i socialt arbete som har sina rötter i marxistisk, feministisk och Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet SOU 2014:34 Forskningsrapport till Delegationen för jämställdhet i arbetslivet Stockholm 2014 tillämpa socialgerontologiska teorier på äldres välfärd, sociala problem och på lösningar i praktiskt socialt arbete och omsorg tillämpa ett intersektionellt perspektiv på ålder och äldre i analyser på individ-, grupp- och samhällsnivå levnadsvillkor och det sociala arbetets praktik. En central del av kursen handlar om socialt arbete i en tid av ökad migration och glokala sociala problem som drabbar olika individer, grupper och samhällen ur ett intersektionellt perspektiv.