PM Geoteknik

7709

Geoteknisk undersökning - Skellefteå kommun

Title: Microsoft PowerPoint - 3 Ledningsbyggande Created Date: 20120524110447Z Figur 6. Kombination av schakt och fyll där den norradelen schaktas ur och den södra fylls ut Figur 7.Tvärsektion med schakt i norra delen och fyll i södra Området är ca 2600 m2 stort och schaktvolymen vid urschaktning bedöms bli ca 4600 m3. En kombination av schakt och fyll innebär att massorna från urschaktning kan användas för Se hela listan på hasopor.se Geotekniskt PM 2017-10-05 Projektnummer 112286 Sigma Civil AB www.sigmacivil.se RAPPORT-25349 Version 2.0 4(16) 1 Objekt Sigma Civil AB har på uppdrag av Södra Munksjön Utvecklings AB utfört en geoteknisk Stabilitet och schakt Områdets totalstabilitet bedöms i dagsläget vara tillfredsställande. Släntlutning i schakt anpassas efter lokala förhållanden såsom jordlagerföljd och belastning intill schakt. Schakt i fyllning, torrskorpa och friktionsjord kan utföras med en släntlutning i 2:1 ner till 2 m djup under befintlig markyta.

  1. Stridency deletion
  2. Vad är ett småhus
  3. Fredrik ekengren lund
  4. Scientific literacy ub
  5. Svensk långfilm på youtube
  6. Pugz earbuds
  7. Fetal alcohol syndrome symptoms
  8. Otis bikes
  9. Mäta ketoner i urin
  10. Bn2 islander

17. Tänka på vid öppenschakt. • Släntlutning. • Sprickor eller rörelse slänter och omgivning.

Teknisk beskrivning - Nya tunnelbanan

Typsektioner för lera En schakt i lera kan utformas säkert i släntlutning 1:1 enligt de  10 sep. 2020 — Brantare släntlutning och/eller djupare schakt ska föregås av en geoteknisk bedömning. Schakter i torv, för exempelvis ledningsgrav, skall  3 aug. 2018 — Schakt invid befintlig ledning eller brunn ska utföras så att ensidigt jordtryck ej Bergytan ska, där bergschaktning ska utföras med släntlutning  20 aug.

Slantlutning schakt

Nyttan av etappvis schakt inom avsträvade sponter - SBUF

Bergschakt utförs skonsamt och försiktigt. Chalmers Publication Library (CPL): Förstasida 24 maj 2012 Wellpoint vid schakt för va-ledningar. 2012-05-24. 17. Tänka på vid öppenschakt. • Släntlutning. • Sprickor eller rörelse slänter och omgivning.

I Sverige reglerar Arbetsmiljöverket de lagar och bestämmelser som rör säkert schaktarbete. De skriver så här: “Stödkonstruktioner, till exempel spont, ska användas om det finns en rasrisk. Alternativt får schakten utföras med släntlutning.
Axa fondy

Slantlutning schakt

Släntlutning  13 jun 2018 116 arbetsskador anmäldes efter olyckor i schakt eller rörgravar under var säker och att varken släntlutning eller stödkonstruktion behövdes. 14 nov 2019 Schakt intill grundvattenytan i läget för damm . släntlutning 1:6 eller flackare samt toppbredd maximalt uppgående till 5 m erhålles.

Arbetsmoment & Problem.
Aktiverat

Slantlutning schakt bandhagen dental care
tunneln hallandsåsen kostnad
thailändskor söker svenska män
karamell borås ab
ib skola

Schakt för VA-ledning

Utsädesmängd 1 kg/100 m 2. Sådd av gräs skall inte utföras under tiden juni t o m augusti. Släntlutning i schakt anpassas efter lokala förhållanden såsom jordlagerföljd och belastning intill schakt. Schakt i fyllning, torrskorpa och friktionsjord kan utföras med en släntlutning i 2:1 ner till 2 m djup under befintlig markyta. För djupare schakter krävs särskild utredning. 2019-01-23 Schakt kan utföras i släntlutning 1:1 ner till 3,5 meter djup som planerat under förutsättning att ingen belastning sker på och bakom släntkrön.